Obwodnica Gdańska – dane ogólne

obwodnica-gdanska2

DANE OGÓLNE

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY
(POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)

Koszt całkowity Projektu:                      1 580 833 094,37 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych:      1 430 514 236,96 PLN
Wartość współfinansowania (PLN/ %):   Fundusz Spójności: 1 215 937 101,41 PLN (85%),
                                                              Budżet Państwa:        214 577 135,55 PLN (15%)

Data zakończenia realizacji (faktyczna/planowana): lipiec 2012 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
Umowa o dofinansowanie nr  POIS.06.01.00-00-036/10-00 z dnia 10.09.2010 r.
Planowana wartość Kontraktu: 1 133 380 428,70 PLN brutto.

 

Planowane lata realizacji Projektu: 2009 – 2012


Cele projektu:
 
Obecna droga krajowa nr 7 należy do  podstawowej sieci drogowej w Polsce i pełni funkcję
jednego z ważniejszych połączeń zarówno w sieci dróg o znaczeniu krajowym jak i
międzynarodowym. Jednocześnie jako 720 km ciąg komunikacyjny: Gdańsk – Warszawa –
Chyżne, stanowi połączenie aglomeracji: gdańskiej, warszawskiej i krakowskiej. Badania ruchu
wskazują, iż codziennie drogą krajową nr 7 na terenie miasta Gdańska porusza się około
30 000 samochodów.
Opisywany odcinek w całości umiejscowiony jest w województwie pomorskim i przebiegać
będzie przez tereny miasta Gdańsk oraz przez gminy: Kolbudy, Pruszcz Gdański i Cedry
Wielkie. Inwestycja budowy Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska to jedna z bardziej
strategicznych inwestycji dla województwa pomorskiego.
Stanowić będzie obejście terenów urbanistycznych miasta Gdańska oraz usprawnienie
powiązań komunikacyjnych terenów portowych w Gdańsku i Gdyni z Obwodnicą Trójmiasta i
autostradą A-1. Połączy następujące trasy:
  • drogę krajowa Nr 1 leżącą w ciągu drogi międzynarodowej E-75,
  • drogę Nr S6 leżącą w ciągu drogi międzynarodowej E-28,
  • drogę krajową Nr S7 leżącą w ciągu drogi międzynarodowej E-77,
  • autostradę A-1, połączenie korytarza IA z europejskim korytarzem transportowym VI – Gdańsk – Katowice.
Budowa prawie 18-kilometrowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku: Gdańsk – Koszwały nie
tylko znacząco odciąży śródmieście Gdańska z ruchu tranzytowego, ale umożliwi również
szybkie i bezpieczne przemieszczania się w kierunku Warszawy oraz w kierunku Półwyspu
Helskiego w okresie letnim.
Inwestycja zrewolucjonizuje system komunikacyjny w Gdańsku i okolicach Aglomeracji
Gdańskiej. Poprawę obsługi komunikacyjnej terenów aglomeracji odczują nie tylko kierujący
pojazdami, ale także mieszkańcy miasta. Według prognoz ruchu nowa droga może „zdjąć” ze
śródmieścia 12-14 tys. pojazdów na dobę, w tym najbardziej uciążliwy ruch ciężarowy.
Inwestycja będzie przyjazna środowisku, ponieważ spowoduje usprawnienie systemu
komunikacyjnego, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Ponadto w projekcie trasy przewidziano szereg elementów ekologicznych – pasy zieleni,
przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
Tel. (+48 22) 375 88 88
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

 


INŻYNIER:

Biuro Inżyniera Kontraktu

ul. Przetoczna 7, 80-702 Gdańsk

tel. (58) 304 73 65; fax. (58) 304 73 65

 

Konsorcjum firm:

 

Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. – Lider

ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa

tel. (22) 811-75-31; fax. (22) 811-62-37

www.zbm.com.pl

 

ECM Group Polska Sp. z o.o. – Partner

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

www.ecmg.org

 


 

WYKONAWCA ROBÓT:

Biuro Budowy

ul. Przetoczna 7, 80-702 Gdańsk

tel. (58) 301 98 11; fax. (58) 301 92 01

 

Konsorcjum firm:

 

Bilfinger Berger Budownictwo S.A. – Lider
ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 24 43 400; fax. (22) 24 43 541

www.bilfinger.pl

 

Wakoz Sp. z o.o. – Partner

ul. Gen. Sikorskiego 3,
84-242 Luzino

tel. (58) 678 24 84; fax. (58) 678 28 51

 


 

PROJEKTANT:

 

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. zo.o.
ul. Partyzantów 72a, 80-254 Gdańsk – Wrzeszcz

tel. (58) 524 41 00; fax. (58) 341 30 65

www.transprojekt.gdansk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.